Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. čtvrtletí 1999

Region: ČR
Rok: 1999
Číslo: 39/99


Souhrnný report