Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče v I. pololetí 1999

Region: ČR
Rok: 1999
Číslo: 55/99


Souhrnný report