Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 1999

Region: ČR
Rok: 1999
Číslo: 56/99


Souhrnný report