Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí roku 1999

Region: ČR
Rok: 1999
Číslo: 65/99


Souhrnný report