Přehled o struktuře nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability za I. - III. čtvrtletí 1997

Region: ČR
Rok: 1998
Číslo: 01/98


Souhrnný report