Finanční bilance nemocnic za I. čtvrtletí 1998 ve srovnání s rokem 1997

Region: ČR
Rok: 1998
Číslo: 28/98


Souhrnný report