Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 1998

Region: ČR
Rok: 1998
Číslo: 51/98


Souhrnný report