Finanční bilance nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí 1998 ve srovnání s I. pololetím roku 1997

Region: ČR
Rok: 1998
Číslo: 54/98


Souhrnný report