Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. pololetí 1998

Region: ČR
Rok: 1998
Číslo: 55/98


Souhrnný report