Náklady a výnosy zdravotnických zařízení za I. pololetí 1998 podle druhu poskytované péče

Region: ČR
Rok: 1998
Číslo: 59/98


Souhrnný report