Finanční bilance nemocnic rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí 1998 ve srovnání s I. - III. čtvrtletím roku 1997

Region: ČR
Rok: 1998
Číslo: 71/98


Souhrnný report