Náklady a výnosy zdravotnických zařízení v rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí 1998 podle druhu poskytované péče

Region: ČR
Rok: 1998
Číslo: 73/98


Souhrnný report