Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) – 1. české vydání

Region: ČR
Rok: 2010
ISBN: 978-80-247-1587-2

Souhrn: Český překlad MKF vydala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (přeložili prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.) za odborné spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.


MKF Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví