Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

Region: ČR
Rok: 2010
ISBN: 978-80-247-1587-2

Souhrn: Český překlad MKF vydala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (přeložili prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.) za odborné spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Český překlad byl publikován v knižní podobě 26. 05. 2008 nakladatelstvím Grada. Elektronickou verzi MKF ve formě strukturovaného číselníku (ve formátu CSV a ClaML/XML) vytvořil ÚZIS ČR na základě pověření Ministerstva zdravotnictví ČR v listopadu 2016.MKF Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví