Adresář zdravotnických zařízení v ČR – 1. část (k 20. 6. 2011)

Region: ČR
Rok: 2011
ISBN: 978-80-7280-980-6

Adresář obsahuje adresy větších zdravotnických zařízení všech rezortů. Každá zdravotnická organizace (zařízení) je uvedena všemi svými dílčími adresami s telefonním a faxovým spojením, včetně výčtu oborů ambulantních služeb a lůžkových oddělení. Vzhledem k objemu údajů je rozdělen na dva díly - velké subjekty a lékárny. Bylo zvoleno třídění podle druhu zařízení a jeho umístění. Rozsah a setřídění údajů se v jednotlivých vydáních publikace řídí požadavky vedoucích pracovníků rezortu zdravotnictví.Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR