Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2009

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 08/10/19
V roce 2009 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 78 665 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 575 mil. Kč. Z tohoto počtu 37 951 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, ze skupiny zemi „ostatní“, Ukrajiny a Vietnamu. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2009 dosáhly 49 mil. Kč.

Souhrnný report