Lázeňská péče v roce 2009

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 09/10/19
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2009. Lázeňskou léčbu podstoupilo 367 463 dospělých pacientů, 2 370 pacientů v dorostovém věku a 8 348 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 111 123 občanů ČR a 143 922 cizinců.

Souhrnný report