Výkony rehabilitační a fyzikální medicíny 2006-2009

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 10/10/19

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitační a fyzikální medicína za roky 2006-2009 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).Souhrnný report