Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2009

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 16/10

V krajích ČR připadalo v roce 2009 průměrně 11,27 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se zvýšil na 37,4 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (14,6 %).Souhrnný report