Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 18/10
V roce 2009 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 41 419 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet klesl o 3 %. Během sledovaného roku absolvovalo substituční terapii 1 555 osob. Proti roku 2008 stoupl počet substituentů o 13 %.

Souhrnný report