Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009. Obor klinická biochemie

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 19/10
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení (ZZ) v oboru klinické biochemie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Celkem bylo zpracováno 313 z 334 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické biochemie zajišťovalo 287,17 lékařů a 3 692,44 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické biochemie bylo provedeno 184 729 432 výkonů a dispenzarizováno 26 433 pacientů.

Souhrnný report