Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2009

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 22/10
V České republice připadalo v roce 2009 průměrně 3,39 klinických logopedů na sto tisíc obyvatel. Počet ošetření se mezi roky 2008 a 2009 zvýšil. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0-19 let byla dyslalie (vada výslovnosti hlásek). U osob starších 20ti let byla nejčastější poruchou afázie (ztráta schopnosti řeči).

Souhrnný report