Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2009

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 25/10
Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstal v roce 2009 stejný jako v předchozím roce (3,0). Celkový počet ošetření na 1 lékaře i počet registrovaných pacientek připadající na 1 lékaře se snížil. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Snižuje se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2009 bylo v ČR evidováno 116 666 porodů a 188 093 gynekologických operací.

Souhrnný report