Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2009

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 41/10
Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2009 v České republice 5 298 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v republikovém průměru 1 615 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 38,6 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,5 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

Souhrnný report