Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice v roce 2009

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 43/10
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2009. Celkem bylo nově hlášeno 33,9 případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob, z toho 91 % pro nemoc a 9 % pro úrazy. Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti vzrostla na 45 dní. Data jsou převzata z Českého statistického úřadu.

Souhrnný report