Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2009

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 44/10
V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic bylo zaznamenáno celkem 15 336 hospitalizací se základní diagnózou F10-F19 a jejich počet klesl oproti minulému roku o 2 %. Z toho bylo 10 026 hospitalizací s diagnózou F10 (alkohol) a 5 310 hospitalizací s diagnózou F11-F19 (nealkoholové drogy).

Souhrnný report