Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2006-2009

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 46/10
Tato Aktuální informace prezentuje vývoj spotřeby zdravotnických služeb v ČR za období 2006-2009 a pokus o stručné podchycení dopadu regulačních poplatků ve zdravotnictví v roce 2008 a 2009.

Souhrnný report