Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2009

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 48/10
Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (31 oddělení) a v psychiatrických léčebnách (20 zařízení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 850 lůžek, z nich 434 bylo dětských. Celkem bylo v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic zaznamenáno 57 597 hospitalizací.

Souhrnný report