Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2009

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 51/10
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2009 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a věku. Počet ukončených případů pracovní neschopnosti klesl na 1,483 milionu případů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců se také snížil na necelých 35 tisíc. Prodloužila se však průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti o 10 dnů, na 48,4 dnů. Data jsou převzata z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Souhrnný report