Vrozené vady u narozených v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 53/10
V roce 2008 se v České republice narodilo 4 664 dětí s vrozenou vadou, což představuje 390 narozených s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.

Souhrnný report