Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Sociální prostředí respondentů)

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 59/10
Aktuální informace se věnuje sociálnímu prostředí respondentů. U respondentů sledujeme počet blízkých osob, intenzitu a kvalitu sociálních kontaktů. Byla zaznamenána vyšší pravděpodobnost dobrých sociálních kontaktů a vyššího počtu blízkých osob u respondentů mladších 55 let, a vyšší intenzita sociálních kontaktů u žen. Oproti minulému šetření z roku 2002 došlo k nárůstu podílu osob s velmi dobrými sociálními kontakty a naopak ke snížení podílu osob, kteří jsou se svými příbuznými a přáteli v kontaktu stále.

Souhrnný report