Zpráva o rodičce 2009

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 62/10

Úhrnná plodnost žen v tomto roce v České republice stagnuje, v roce 2009 připadlo na jednu ženu během jejího reprodukčního období 1,49 dítěte (1,50 v roce 2008). Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, nejvyšší specifickou plodnost měly ženy ve věku 25 až 29 let. Nejvíce rodiček mělo středoškolské vzdělání s maturitou a polovina matek byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (21,7 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.Souhrnný report