Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2009

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 65/10

Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2009 celkem 246 662 pracovníků (přepočtený počet), z nich necelé 3/4 v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo téměř 62 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče přes 26 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů.Souhrnný report