Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2009

Region: ČR
Rok: 2009
ISBN: 978-80-7280-901-1

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče. Zpracování údajů je členěno podle území.Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech