Psychiatrická péče 2009

Region: ČR
Rok: 2009
ISBN: 978-80-7280-903-5

Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.Psychiatrická péče