Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) a její aktualizace

Region: ČR
Rok: 2010

Proces aktualizace, přehled nejdůležitějších změn a implementace změn MKN-10 v ČR