Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2010

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 67/10

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30. 6. 2010. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů. K 30. 6. 2010 činily celkové náklady nemocnic 62,4 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 62,5 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 14,7 mld. Kč, z toho 1,9 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 14,9 mld. Kč, 3,8 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.Souhrnný report