Anglické a české termíny pro souhrnné ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 69/10

Skupina odborníků svolaná Českou demografickou společností vypracovala seznam anglických a českých termínů pro souhrnné ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva. Tato terminologie byla schválena. Hlavním výborem ČDS a je doporučená za účelem jejího jednotného používání v České republice.Souhrnný report