Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 01/11/19

Evropská komise ve spolupráci s OECD zveřejnila zprávu o zdraví „Health at a Glance: Europe 2010“. Publikace obsahuje analýzu ukazatelů zdravotního stavu a jeho determinant, zdravotnických kapacit a činností a výdajů na zdravotnictví za 31 evropských států.Souhrnný report