Váš nevidomý pacient

Region: ČR
Rok: 2010
ISBN: 978-80-86932-26-2

Brožura určená především lékařům, sestrám a dalším zdravotníkům, kteří se mohou ve své praxi setkat s nevidomým pacientem. Cílem tohoto malého průvodce je poskytnout srozumitelnou formou informace, doporučení i návody pro praktickou a oboustranně příjemnou pomoc nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým pacientům v nejrůznějších zdravotnických zařízeních.

Vydání této publikace finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.Ostatní publikace