Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 05/11/19

V roce 2010 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 16 lůžkových zařízení, která měla vyčleněna 163 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 12 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 6 650 pacientů s průměrnou délkou léčby 11,6 dnů.Souhrnný report