Demografická situace v České republice v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 06/11/19

Informace o zveřejnění „rychlé informace“ o demografické situaci v České republice v roce 2010 pod názvem „Sňatků i narozených dětí ubývá“ a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2010 (předběžné výsledky) Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena je tabulka „Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)“, obsahující základní demografické ukazatele za Českou republiku za roky 2009 a 2010.Souhrnný report