Potraty v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 08/11/19

V roce 2010 se celkový počet potratů snížil na 39 273. Snížil se i počet samovolných potratů z 14 629 na 13 981 a představuje 35,6 % ze všech potratů. 72 % potratů proběhlo v tomto roce do 8. týdne těhotenství. Počet umělých přerušení těhotenství se snížil na 23 998. Mezi ženami, které žádaly o miniinterrupci, bylo nejvíce žen svobodných, středoškolaček a žen se dvěma dětmi. Potraty cizinek představují 6,8 % ze všech potratů.Souhrnný report