Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v r. 2001

Region: Královéhradecký kraj
Rok: 2002
Číslo: 01/02/19
Informace ze zdravotnictví kraje o ekonomice zdravotnických zařízení obsahuje základní kapacitní ukazatele a základní ekonomické ukazatele, tj. náklady a výnosy včetně jejich struktury, hospodářský výsledek a pohledávky a závazky, členěné podle druhu zdravotnického zařízení. Je doplněna také vybranými ukazateli jednotlivých nemocnic příslušného kraje.

Informace ze zdravotnictví a krajů