Ambulantní péče v oboru gynekologie a činnost ženských oddělení nemocnic v Jihomoravském kraji v roce 2002

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2003
Číslo: 06/03/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.

Informace ze zdravotnictví a krajů