Síť zdravotnických zařízení v Karlovarském kraji v roce 2002

Region: Karlovarský kraj
Rok: 2003
Číslo: 07/03/19
Informace ze zdravotnictví kraje o síti zdravotnických zařízení obsahuje údaje o její struktuře podle druhu a zřizovatele zařízení a podle území. Podává informace také o změnách v síti zdravotnických zařízení v posledních třech letech.

Informace ze zdravotnictví a krajů