Mzdy ve zdravotnictví v Královéhradeckém kraji za 1. pololetí 2003

Region: Královéhradecký kraj
Rok: 2003
Číslo: 05/03/19
Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.

Informace ze zdravotnictví a krajů