Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí Moravskoslezského kraje v roce 2002

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2003
Číslo: 14/03
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.

Informace ze zdravotnictví a krajů