Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2002

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2003
Číslo: 16/03
Informace ze zdravotnictví kraje o ekonomice zdravotnických zařízení obsahuje základní kapacitní ukazatele a základní ekonomické ukazatele, tj. náklady a výnosy včetně jejich struktury, hospodářský výsledek a pohledávky a závazky, členěné podle druhu zdravotnického zařízení. Je doplněna také vybranými ukazateli jednotlivých nemocnic příslušného kraje.

Informace ze zdravotnictví a krajů