Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní a lůžkové péči v roce 2002

Region: Plzeňský kraj
Rok: 2003
Číslo: 04/03/19
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

Informace ze zdravotnictví a krajů