Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje za rok 2002 a 1. čtvrtletí roku 2003

Region: Středočeský kraj
Rok: 2003
Číslo: 01/03/19


Informace ze zdravotnictví a krajů